Home
KNFSH merr pjesë në Asamblenë Evropiane të Këshillave Ndërfetarë të Europës

KNFSH merr pjesë në Asamblenë Evropiane të Këshillave Ndërfetarë të Europës

Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë merr pjesë në Asamblenë Evropiane të Këshillave Ndërfetarë të Europës, organizuar nga “Religions for Peace, Europe”.

Në këtë mbledhje marrin pjesë gjithashtu edhe delegatë nga Bordi Ekzekutiv, Departamenti i Gruas dhe Departamenti i Rinisë, i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë, nominuar nga Bordi i Presidencës në KNFSH-së.

 

Shpërndarja tregon përkujdesje
     
  
Shqip