Home
Sekretari i Përgjithshëm

Sekretari i Përgjithshëm

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë është Dr. Genti Kruja, zgjedhur më 22 tetor 2018 nga Këshilli i Presidencës së KNFSH-së me një mandat tre vjeçar. 

Dr. Genti Kruja ka mbaruar studimet e larta për Sociologji më 2003 në Universitetin Istanbul, Fakulteti i Shkencave Sociale në Stamboll. Në 2007 ka kryer Masterin SHPU në Universitetin e Tiranës, dega Sociologji-Filozofi me temë “Dialogu dhe toleranca ndërfetare: ecuri dhe sfida”. Në 2015 ka kryer studimet e doktoraturës në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, dega Filozofi, me temë dialogun ndërkulturor.

Gjatë viteve të fundit, me anë të programeve të ndryshme, ka bërë të mundur bashkëpunimin me disa organizata vendase dhe ndërkombëtare për të organizuar evenimente promovuese të vlerave të dialogut, me të cilat janë organizuar zhvilluar disa simpoziume dhe konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Genti Kruja është autor i librit “Shqiptarët përballë sfidave të mirëkuptimit ndërfetar”, bashkautor i disa librave dhe editor i shumë librave të tjerë.

Nga vitet 2003-2005 ka qenë drejtor i Shtëpisë Botuese “Prizmi” dhe redaktor i jashtëm në gazetën “Drita Islame”, organ i KMSH-së.

Në vitet 2005-2010 ka ushtruar detyrën e Drejtorit të Burimeve Njerëzore në Komunitetin Mysliman të Shqipërisë.

Në vitet 2010-2016 ka qenë Drejtor i Kulturës dhe i Dialogut Ndërfetar në KMSH.

Në vitet 2014-2016 ka qenë njëkohësisht edhe drejtor i revistës “Drita Islame”, si dhe nga viti 2012 ushtron edhe detyrën e kryeredaktorit të revistës shkencore “Zani i Naltë”, themeluar më 1923 dhe rithemeluar më 2012 me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë.

Ai është gjithashtu dhe anëtar i Institutit të Sociologjisë.

Duke filluar nga janari i vitit 2017, Dr. Genti Kruja është Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame dhe prej vitit 2013 lektor i Sociologjisë dhe i Sociologjisë së Fesë në Kolegjin Universitar Bedër, si dhe ekspert i jashtëm i profileve: Sociologji, Filozofi, Teologji, Studime Religjioze dhe Dialog Ndërfetar.

Shpërndarja tregon përkujdesje!

Shqip
English Shqip