Home
Departamenti i Gruas në Ke?shillin Nde?rfetar të Shqipe?rise? takim online me forumet ndërkombëtare të gruas në botë

Departamenti i Gruas në Ke?shillin Nde?rfetar të Shqipe?rise? takim online me forumet ndërkombëtare të gruas në botë

Drejtues dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme ndërkombëtare si, ?Fetë pe?r Paqen?, ?Te? Drejtat e Njeriut? e Kombeve te? Bashkuara dhe ?Komiteti për Zhdukjen e Diskriminimit Kundër Grave? (#CEDAW) ndane? sot me dt. 14 maj 2020 në një takim online, njohuritë dhe praktikat me? te? mira pe?r nje? pe?rgjigje ndaj c?e?shtjeve gjinore dhe problemet e gruas në të gjithë botën.

Krahas panelisteve nga e gjithë bota, nga Shqipëria merrnin pjesë edhe përfaqësuese të Departamentit të Gruas nga Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë, Shelda Agaraj, Lorela Sula, Sonila Rembeci, Jeta Deda, Ravesa Nano, dhe Elona Prroj, të cilat përfaqësojnë njëkohësisht të gjithë komunitetet fetare në vendin tonë.

Departamenti i Gruas/KNFSH

Shpërndarja tregon përkujdesje!

English
Shqip English