Home
Call for participation in the elections!

Call for participation in the elections!

Dear believers,

Shumë pak ditë na ndajnë nga procesi i votimit. Me anë të këtij mesazhi të paqtë e me mirësi, do të doja t?ju udhëzoja për pjesëmarrje në votime, votime të qeta e demokratike. Pjesëmarrja në procesin zgjedhor është një detyrim dhe përgjegjësi morale dhe qytetare, një e drejtë legjitime e njohur me Kushtetutë dhe ligj. Votimi të jep mundësinë të ndikosh në ndryshimin e komunitetit ku jeton, një mundësi dhe e drejtë e patjetërsueshme dhe personale. Të rinjtë dhe ata që votojnë  për herë të parë duhet të jenë entuziastë për të votuar dhe me besim në rëndësinë e të votuarit. Përgjegjshmëria e gjithsecilit duhet t?i drejtojë për të zgjedhur kandidatë me reputacion, jo të korruptuar, që ndërmarrin vendimet me drejtësi, moral të lartë, arritje, më tepër sesa bazuar vetëm në përkatësinë partiake. Përpos cilësive të kandidatëve, platforma e propozuar dhe ide të tjera në dobi të mirëqenies së individit, familjes e shoqërisë, përbën arsyen e dytë për mbështetjen e kandidatit/es tuaj të preferuar.

Therefore, my advise and message as the World Leader of the Bektashis, at the same time as the President of the Interfaith Council, is:

It's up to you to decide who will govern you for the next four years!

Shpërndarja tregon përkujdesje
     
  
English