Home
KNFSH takim në Varshavë, Poloni

KNFSH takim në Varshavë, Poloni

Në datat 25-27 maj 2019 u mbajtën në Varshavë, Poloni, konsultimet parapërgatitore për Asamblenë e X-të Botërore të RfP-së (Religions for Peace), që do të zhvillohet në Lindau të Gjermanisë.
Në këtë takim ndërkombëtar merrnin pjesë përfaqësues nga departamentet e gruas dhe rinisë nga Këshillat Ndërfetarë të Europës.
Në këtë takim ndërkombëtar në emër të Departamentit të Gruas në Këshillin Ndërfetar të Shqipërisë mori pjesë znj. Sheldiana Jano (Agaraj).

Shpërndarja tregon përkujdesje
     
  
English